DEHN - Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln
DESITEK beskytter mennesker

Arbejde efter de fem sikkerhedsregler

Arbejde i og på elektriske installationer kan være livsfarligt. For at undgå ulykker skal medarbejderen følge de fem sikkerhedsregler i DIN VDE 0105 standarden!

De fem sikkerhedsregler kort fortalt

1. Fuldstændig frakobling

Den elektriske installations skal være fuldstændig frakoblet spændingsførende dele på alle poler.

2. Sikring mod genindkobling

Utilsigtet genindkobling af en installation, mens der udføres arbejde på den, skal forhindres på pålidelig og sikker vis.

Dette kan opnås ved at erstatte de fjernede sikringer i installationen med låsbart afspærringsudstyr.

3. Kontrol for spændingsløs tilstand

Er installationen faktisk uden spænding nu?

Brug passende måle / testudstyr såsom en spændingstester til at tjekke at alle poler i installationen er spændingsløse.

Vær sikker på at spændingstesteren fungerer korrekt, før den bruges!

4. Jording og kortslutning

Hvis installationen er spændingsløs, kan kabler og jordingssystem forbindes med kortslutningssikkert jordings- og kortslutningsudstyr.

Vigtigt! De relevante dele skal jordes før de kortsluttes!

5. Beskyttelse mod nærtliggende spændingsførende dele

Hvis nærtliggende spændingsførende dele ikke kan frakobles, skal der tages yderligere forholdsregler, før arbejdet påbegyndes.

For eksempel ved anvendelse af beskyttelsesplader, der forhindrer utilsigtet berøring.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top