Arbejde efter de fem sikkerhedsregler

Arbejde i og på elektriske installationer kan være livsfarligt. Følgende fem sikkerhedsregler skal altid overholdes for at undgå ulykker! (DIN VDE 0105)
 
1. Fuldstændig frakobling

Rule 1 - Disconnect completely

Den elektriske installation skal være fuldstændig koblet fra spændingsførende dele på alle poler.

 
2. Sikring mod genindkoblingRule 2 - Secure against re-connection

Utilsigtet genindkobling af en installation, mens der udføres arbejde på den, skal forhindres på pålidelig og sikker vis. Dette kan opnås ved at erstatte de fjernede sikringer i installationen med låsbart afspærringsudstyr.
 
3. Test af at installationen ikke er spændingsførende

Rule 3 - Verfify that the installation is dead

Er installationen faktisk uden spænding nu? Brug passende måle / testudstyr såsom en spændingstester til at tjekke at alle poler i installationen er spændingsløse. Vær sikker på at spændingstesteren fungerer korrekt, før den bruges!

 
4. Jording og kortslutning

Rule 4 - Carry out earthing and short-circuiting

Hvis installationen er spændingsløs, kan kabler og jordingssystem forbindes med kortslutningssikkert jordings- og kortslutningsudstyr. Vigtigt! De relevante dele skal jordes før de kortsluttes!

 
5. Beskyttelse mod nærtliggende spændingsførende dele

Rule 5 - Protection against adjacent live parts

Hvis nærtliggende spændingsførende dele ikke kan frakobles, skal der tages yderligere forholdsregler, før arbejdet påbegyndes. For eksempel ved anvendelse af beskyttelsesplader, der forhindrer utilsigtet berøring.