Testlaboratorium hos DESITEK A/S

Testlaboratorium hos DESITEK A/S i Søndersø til 6-års gentagelsestest af spændingstestere

Hos DESITEK A/S i Søndersø har vi i samråd med DEHN bygget en testfacilitet, hvor vi kan lave en 6-års gentagelsestest efter gældende norm. Vi kan teste de mest gængse modeller hurtigt og effektivt inden for få arbejdsdage.

Se her hvordan vi tester dit udstyr

Test af spændingstester hos DESITEK

DESITEK A/S kan tilbyde test af spændingstestere efter normens krav. I de nye testfaciliteter kan vi teste spændingsvisere op til 36 kV, 50 Hz og 60 Hz.

Ny standard stiller nye krav til kontrol af spændingstestere

Pr. 1 juli 2019, trådte standarden DS/EN 50110-1 endeliggyldigt i kraft i Danmark. Den afløste stærkstrøms-bekendtgørelsens afsnit 5 (SBE5), omhandlende ”drift af elforsyningsanlæg”.

I princippet burde dette ikke have den store betydning, da SBE5 var baseret på standarden EN 50110. Men i Danmark var der tilføjet en del særregler i SBE5, og da disse nu ikke længere er gældende, er der visse ting man skal være opmærksom på. I henhold til brugen af spændingstester til måling på spændinger over 1000 V ac har det betydning især med hensyn til kontrol, eftersyn og afprøvning.

I SBE5 var det driftslederen som ud fra stk. 6.6.1.5 og stk. 6.6.2.4 kunne sikre sig, at udstyret var i orden og selv teste det, så det var lovligt at bruge. Denne omfattende beskrivelse af afprøvning, kontrol m.m. eksisterer ikke længere, og man må derfor være opmærksom på de krav der stilles til brug og kontrol af spændingstestere.

Hos DESITEK A/S tilbyder vi at teste alle fabrikater og stiller os gerne til rådighed med uddybende svar eller fremvisninger, såfremt det ønskes. Venligst kontakt DESITEK A/S for mere info på telefon 63893210 eller på mail: desitek@desitek.dk

back to top