Sikkerhed ved brintanlæg

Brint er en afgørende brik i omstillingen til grøn energi, og derfor får det stadig større betydning i industrien. Dette kemiske element er imidlertid lettere antændeligt end andre gasser, og der er stor fare for eksplosioner ved håndteringen. Af den grund er ejere af anlæg forpligtede til at udarbejde og implementere et omfattende beskyttelseskoncept.

Lyn- og overspændings­beskyttelse, der overholder normerne

Et integreret beskyttelseskoncept i overensstemmelse med DS/EN62305 omfatter altid udvendig lynbeskyttelse, transientbeskyttelse samt jording og potentialudligning. I forbindelse med transiente overspændinger og lynnedslag skal Ex-zoner og Ex-anlægsdele tages i betragtning. I Ex-standarderne DS/EN1127 og DS/EN 60079 er lynnedslag samt transiente overspændinger defineret som antændelseskilder. Eftersom brint er meget let antændeligt, skal der også tages højde for statisk elektricitet og små usynlige elektriske overslag i jordingsanlæg samt potentialudligning. Beskyt potentielt eksplosive områder i henhold til DS/EN62305, ved at tage passende forholdsregler i Lynbeskyttelses zone LPZ0, hvor der er mulighed for direkte lynnedslag, eller i lynbeskyttelseszone LPZ1 (eller højere), hvor lyn-delstrømme og transiente overspændinger kan forekomme. På den måde sikres driften af anlægget og beskyttelsen af de mennesker, der befinder sig i nærheden. Som partner inden for brintanvendelse tilbyder vi dig et integreret beskyttelseskoncept til Ex-zoner.

Brinttankstationer

Omfattende beskyttelsesløsninger mod lyn og overspændinger for at sikre driften af brinttankstationer i offentlige områder og personers sikkerhed.

Få mere at vide

Anbefalede produkter

Potentialudlignings­skinne PAS Ex

Til anvendelse i Ex-zonerne 1/21 og 2/22. Alle tilslutninger sikret med fjederskive, så de ikke arbejder sig løs.

Få mere at vide

BLITZDUCTORconnect

Den universelle kombiafleder beskytter måle- og kontrolkredsløb samt bus- og telekommunikationssystemer i industrimiljøer mod skader forårsaget af lyn og overspændinger.

Få mere at vide

Downloads

Bro­chure More safety in hazardous areas Equi­potential bonding in potentially explosive areas .pdf 1.6 MB
Bro­chure DEHNconcept-planlægnings­service til lyn- og over­spændings­beskyttelses­systemer .pdf 1.1 MB
Bro­chure Sikker beskyttelse af bygninger System­løsninger til adskilte indfanger­systemer .pdf 3.0 MB
Bro­chure HVI and HVI power Conductor for Ex zones 1 and 21 The safe solution for protecting systems in hazardous areas from lightning strikes .pdf 29.8 MB
Bro­chure Pålidelig elforsyning til industrien­ DEHNshort, system til beskyttelse mod lysbuefejl .pdf 1.6 MB

Har du spørgsmål om brintanlæg?

Vi hjælper dig gerne. Kontakt os, så besvarer vi udførligt dine spørgsmål.

DESITEK 
+45 6389 3210
​Mail: desitek@desitek.dk