Relevante standarder for e-mobiliteten

De i dag gældende standarder har forskellige fokuspunkter, men i sammenhæng muliggør de varige og omfattende beskyttelsesløsninger. Standarderne i serie 0100 er installationsstandarder, og de skal derfor anvendes på den faste installation. Hvis en ladestander ikke er tilsluttet mobilt og er tilsluttet via fast ledningsføring, falder den ind under gyldighedsområdet for 0100.

Hvornår skal der anvendes overspændingsbeskyttelse? IEC 60364-4-44, afsnit -443

Standarden IEC 60364-4-44, afsnit -443 angiver, HVORNÅR der skal installeres en overspændingsbeskyttelse. For eksempel, hvis offentlige anlæg, erhvervs- og industriaktiviteter påvirkes, og når der er installeret følsomt udstyr i overspændingskategorierne I + II. 

Hvilken beskyttelse, installeret hvordan: IEC 60364-5-54, afsnit -534

Valget af det nødvendige udstyr til overspændingsbeskyttelse, altså HVILKEN overspændingsbeskyttelse, der skal vælges, og HVORDAN denne skal installeres, bestemmes af IEC 60364-5-54, afsnit -534

Lynbeskyttelsesstandarden: IEC 62305

skal desuden tages i betragtning, når: 

  • ladeinfrastrukturen opføres på anlæg med eksisterende udvendig lynbeskyttelse 
  • der generelt må forventes risiko for direkte lynnedslag 
  • ladeinfrastrukturen eller -udstyret forsynes via bygninger, der har et udvendigt lynbeskyttelsessystem. 

Yderligere standarder i forbindelse med e-mobilitet

IEC 60364-7-722 

Krav til særlige installationer, rum og anlæg – Forsyning af elkøretøjer: IEC 60364-7-722 

har siden juni 2019 forpligtet til ved planlægning og opførelse at tage højde for en overspændingsbeskyttelse ved offentlige tilgængelige tilslutningspunkter.

Valg og installation af overspændingsbeskyttelsesenhederne sker stadig i henhold til IEC 60364-4-44, afsnit -443, og IEC 60364-5-54, afsnit -534.