Beskyttelses­tiltag mod lysbuefejl – med koncept

En lysbuefejl er ikke et sjældent fænomen, men derimod en fare der skal tages alvorligt. Den kan forekomme i anlægget som elektrisk gasudladning som følge af en defekt, menneskelige fejl, forurening eller fremmedlegemer. Derfor bør du planlægge en integreret beskyttelse mod lysbuefejl for at opnå optimal beskyttelse. Med de rigtige tiltag sørger du for dine medarbejderes sikkerhed, optimerer brandbeskyttelsen af dit elektriske anlæg og sikrer, at det fungerer pålideligt.

Sikker i det afgørende øjeblik.

Bedøm risikoen
Minimer risikoen

Uanset om du ønsker at udvide dit beskyttelseskoncept med yderligere tiltag eller vil udvikle et nyt koncept.
Kontakt os for at få hjælp til en individuelt tilpasset løsning.

Orienter dig i forhold til TOP-princippet

Tekniske FØR organisatoriske
FØR personlige beskyttelsestiltag

Sådan fungerer det

Som udgangspunkt skal farer altid afhjælpes ved deres kilde. Hvis dette ikke er muligt, bør der træffes yderligere beskyttelsestiltag for at forebygge i overensstemmelse med TOP-princippet. Der skal startes med de tekniske som f.eks. aktive systemer til beskyttelse mod lysbuefejl eller passende værktøj til at kunne arbejde sikkert på elektriske anlæg. Derefter de organisatoriske som en regelmæssig risikovurdering, arbejdsanvisninger eller anlægsdokumentation. Og endelig de personlige beskyttelsestiltag som specielt beskyttelsestøj for at beskytte imod den resterende risiko fra en lysbuefejl.

Tekniske beskyttelsestiltag

Organisatoriske beskyttelsestiltag

Personlige beskyttelsestiltag

Integreret koncept til beskyttelse mod lysbuefejl

Din vej til allroundbeskyttelse

For at opnå optimal beskyttelse mod lysbuefejl skal du tænke beskyttelse som en helhed - fra retsgrundlaget til dokumentationen. DEHN hjælper dig med planlægning og implementering af dit individuelle koncept. 

Har du andre spørgsmål?

Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

desitek@desitek.dk     +45 63 89 32 10