Legal Notice

Ansvarlig for indholdet af disse sider er

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

Registered office: Neumarkt
Register court: Amtsgericht Nuremberg HRB 39357
Sales tax identification number: DE345981357


Board of Directors: Dr. Philipp Dehn (Chairman of the Board), 
Florian Bohlmann, Christian Höhler, Christian Köstler, Boris Wolff

Chairman of the Supervisory Board: Markus Thoma

 

Kontaktadresse for filialen Søndersø:

DESITEK A/S
Sunekær 8
5471 Søndersø
Danmark
CVR: 12573545

Tel.: +45 63 89 32 10
E-Mail: desitek@desitek.dk

Managing directors:
Kim Hafjall
Steen Jep Emming

Denne legal notice gælder også for følgende profiler på sociale medier:

I forbindelse med anvendelsen af internetsiderne hos DEHN SE (i det følgende "vores internetsider") gør DEHN SE (i det følgende "vi") opmærksom på følgende:

 

Ansvar

Indholdet på vores internetsider udarbejdes altid omhyggeligt, og vi bestræber os hele tiden på at fremskaffe relevante og aktuelle oplysninger. Vi påtager os intet ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Indholdet på vores internetsider er formuleret generelt, dets formål er uforbindende, generelle oplysninger, og det erstatter ikke indgående, individuel rådgivning samt sagkyndig vurdering i hver enkelt situation. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre, supplere eller slette indhold på vores internetsider. Vi hæfter ikke for skader, med mindre vi har fremkaldt disse forsætligt eller groft uforsvarligt, eller hvis det drejer sig om skader på liv, krop eller helbred eller andre obligatoriske, lovmæssige bestemmelser. Vi er ikke ansvarlige for, at der altid er problemfri adgang til vores internetsider og indholdet.

 

Hyperlinks og henvisninger til tredjeparters internetsider

Vores internetsider indeholder hyperlinks og henvisninger til tredjeparters internetsider. Hvis du åbner en tredjeparts internetsider, forlader du vores internetsider og kommer ind på tredjepartens internettilbud. Vi har ingen indflydelse på indholdet af tredjeparters internetsider og er ikke ansvarlige for dette. Vi gør ikke indholdet på tredjeparters internetsider til vores eget. Hvis vi bliver opmærksomme på retsstridigt indhold på tredjeparters internetsider, som vi har henviser til via hyperlinks eller henvisninger, fjerner vi de pågældende hyperlinks eller henvisninger.

 

Ophavsret

Alt indhold på vores internetsider, navnlig tekster, billeder, grafik samt lyd-, video- eller animationsfiler, er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold, der tilbydes til download, må udelukkende anvendes i uændret form til brugerens eget private, ikke kommercielle formål. Endvidere må indholdet ikke mangfoldiggøres, distribueres, videregives eller på anden vis anvendes uden vores forudgående, skriftlige tilsagn. Dette gælder også for delvis mangfoldiggørelse, distribution, videregivelse eller anden anvendelse. Nogle af vores internetsider indeholder desuden indhold, især billeder, der er underlagt tredjeparters ophavsret.

 

Mærker og logoer

Mærker og logoer på vores internetsider er mærke- og ophavsretsbeskyttede. Det er ikke tilladt at anvende, mangfoldiggøre eller anvende mærkerne og logoerne uden vores forudgående, skriftlige tilsagn, uanset formen. Dette gælder også for en delvis udnyttelse, mangfoldiggørelse eller anvendelse.

Her finder du en oversigt over vores mærker

Vi tager forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og fejl. Illustrationerne er ikke bindende.

 

Anvendelse af dele af vores internetsider, der kræver en forudgående registrering

Hvis bestemte dele af vores internetsider kræver en forudgående registrering og bekræftelse af anvendelsesbestemmelser, gælder de anvendelsesbestemmelser, der blev accepteret ved registreringen, for anvendelsen af disse dele af vores internetsider. I tilfælde af indsigelser gælder de anvendelsesbestemmelser, der blev accepteret ved registreringen.

 

back to top