DEHN protects PV systems
DESITEK beskytter solcelleanlæg

Driftssikkerhed for dit solcelleanlæg

Overspændingsskader på grund af tordenvejr er en af de hyppigste årsager til skader i solcelleanlæg

Overspændinger fører ofte til ødelæggelse af systemdele såsom moduler, invertere og overvågningssystemer.

De økonomiske konsekvenser er alvorlige. Udskiftning af en defekt inverter, geninstallation af systemet, indtægtstab som følge af nedetid ... alle disse ting betyder, at break-even point og dermed profit-zonen nås meget senere.

Beskyt din investering!

 

Vælg et professionelt og omfattende lynbeskyttelsessystem

bestående af:

 • Udvendig lynbeskyttelse med indfanger- og nedlederanlæg
 • Indvendig lynbeskyttelse med overspændingsbeskyttelse og lynpotentialudligning
   

Dermed øger du systemtilgængeligheden og sikrer dine indtægter på lang sigt.

Tagmonterede solcelleanlæg

Professionel planlægning

En af de mest almindelige former for PV-systemer er det tagmonterede anlæg. På grund af sin udsatte position er det især udsat for skader forårsaget af direkte og indirekte lynpåvirkninger. 

Der kræves derfor omfattende beskyttelse.

Se på nogle praktiske løsninger til tre forskellige applikationsscenarier:

 • Bygninger UDEN udvendig lynbeskyttelse
 • Bygninger MED udvendig lynbeskyttelse OG overholdelse af separationsafstanden
 • Bygninger MED udvendig lynbeskyttelse men UDEN overholdelse af separationsafstanden

Jordmonterede solcelleanlæg og solcelleparker

Beskyttelse mod direkte lynnedslag og transiente overspændinger

Et lynbeskyttelsessystem til jordmonterede solcelleanlæg og solcelleparker har to hovedformål:

 • Beskyttelse af kraftværksområdet mod lynrelaterede skader 
 • Beskyttelse af moduler, invertere og overvågningssystemer mod virkningerne af elektromagnetiske impulser.

Læs mere om mulige konfigurationer her for en "central konfiguration med central inverter" eller "distribueret konfiguration med string inverter". 

FAQ om solcelleanlæg

Find svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende lyn- og overspændingsbeskyttelse for solceller.

Elektriske batterilagringssystemer

Batterilagringssystemer gemmer den overskydende energi, der produceres af solcelleanlæg, og fører den tilbage på nettet, når det er nødvendigt. Dette modvirker udsving og spidsbelastninger i strømforsyningsnetværket.

Overspændinger, direkte lynnedslag og spændingsspidser i nettet sætter dit batterilagringssystem i fare.

Minimer dyre vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Beskyt tilgængeligheden af dit lagersystem. Med et tilpasset lyn- og overspændingsbeskyttelse.

Lysbuebeskyttelse

Beskyt medarbejdere - optimer systemtilgængeligheden

Systemer til lysbuebeskyttelse giver dig den sikkerhed du behøver for effektivt at kunne beskytte medarbejdere, optimere driftssikkerheden og overholde regler og retningslinjer. Afhængigt af typen af anlægget er der forskellige beskyttelsessystemer til rådighed.

An arc fault protection system provides you with the safety and assurance you need to effectively protect your employees, to optimise the availability of the switchgear assembly and to conduct your planning in line with the valid regulations. Depending on the purpose and energy density of the switchgear assembly, different protection systems are available to suit the particular situation and type of system.

DEHNshort: aktiv lysbuebeskyttelse der reagerer direkte i eltavlen.
DEHNcare personligt beskyttelsesudstyr (PPE) beskytter dine medarbejdere og er både behageligt at have på og sikkert.

Sikkerhedsudstyr

Arbejde på solcelleanlæg under DC-spænding

Solcelleanlæg genererer spændinger op til 1500 V DC. Derfor overskrider den "farlige værdi" på 120 V DC

Sikkerheden i højsædet

Med sikkerhedsudstyr fra DEHN til installation og vedligeholdelse er dine medarbejders sikkerhed højeste prioritet. Beskyt dit servicepersonale under arbejde på tagsystemer og solcelleparker.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top

Cookie Settings

We use cookies so that we can offer you the best possible website experience. This includes cookies which are necessary for the operation of the website and to manage our corporate commercial objectives, as well as other cookies which are used solely for anonymous statistical purposes, for more comfortable website settings, or for the display of personalised content. You are free to decide which categories you would like to permit. Please note that depending on the settings you choose, the full functionality of the website may no longer be available. Further information can be found in our Privacy Policy.
If you have given your consent for us to set cookies, you can revoke it at any time by clicking on the “Change Cookie Setting” link in the footer of the page.

 • Show details Hide details
  Necessary

  These cookies are necessary to run the core functionalities of this website, e.g. security related functions. With these cookies we can also detect if you want to stay logged into your profile to provide you with fast access to our services after revisiting our website.

  Statistics & Marketing

  In order to continuously improve our website, we anonymously track data for statistical and analytical purposes. With these cookies we can , for example, track the number of visits or the impact of specific pages of our web presence and therefore optimize our content.