FAQ Surge protection for PV-systems
DEHN beskytter solcelleanlæg - FAQ

FAQ - Solcelleanlæg

Her er de hyppigst stillede spørgsmål om beskyttelse af solcelleanlæg:

Q: Hvilke standarder skal overholdes ved beskyttelse af solcelleanlæg i tilfælde af lynnedslag?
A: IEC 62305-standardserien skal overholdes. Især supplement 5 til DIN EN 62305-3 giver detaljerede oplysninger om lyn- og overspændingsbeskyttelse for PV-systemer. Derudover er CLC / TS 50539-12: 2013 tekniske specifikationer tilgængelig for Europa.

 

Q: Hvilke foranstaltninger skal tages for at beskytte solcelleanlæg?
A: Et lynbeskyttelsessystem består af udvendig og indvendig lynbeskyttelse. Udvendig lynbeskyttelse inkluderer indfangersystemer og nedledere, der afleder lynstrømmen til jorden.
For at sikre den indvendige beskyttelse anbefales det at bruge overspændingsbeskyttelsesanordninger (SPD'er) i alle udsatte områder.

 

Q: Hvilke typer overspændingsafledere findes der?
A: Overspændingsafledere er opdelt i tre klasser: Type 1, 2 og 3. afledere har forskellig afledekapacitet og restspænding.

 

Q: Hvordan ved jeg hvilken afleder jeg skal bruge?
A: Dette afhænger af, om der er installeret udvendig lynbeskyttelse. Derefter afhænger det af, om separationsafstanden mellem lynbeskyttelsen og solcelle-komponenterne er opretholdt (se WP018 og WP019).

 

Q: Hvordan skelnes mellem de forskellige af afledere?
A: Udover de tre forskellige typer, skelner vi også mellem Red/Line og Yellow/Line. Red/Line omfatter afledere til elforsyningen, mens Yellow/Line afledere bruges til data- og kommunikationslinjer.

 

Q: Skal en afleder udskiftes efter hver afledeproces?
A: Nej! DEHN overspændingsafledere er i stand til gentagne gange at aflede lynstrømme. Dette er påvist i adskillige laboratorieforsøg og bekræftes af vores mangeårige praktiske erfaringer.

 

Q: Skal modulerne i et solcelleanlæg jordes?
A: Fra et lynbeskyttelsessynspunkt er det ikke nødvendigt at integrere modulrammen i jordingsanlægget. Kun monteringssystemet skal være integreret. Visse modultyper skal dog jordes. Overhold kravene fra modulproducenten.

 

Q: Er der behov for et ekstra jordingsanlæg for et jordmonteret solcelleanlæg?
A: Ja! Selv om fundamenterne, der er i kontakt med jorden, fungerer som jordelektrode til en vis grad, er et isoleret jordingsanlæg nødvendigt for at sikre lynbeskyttelse. Fundamenter, der er i kontakt med jorden, kan imidlertid bruges som jordingsanlæg. Detaljeret information om dette emne findes i supplement 5 til DIN EN 62305-3.

 

Q: Er der en øget risiko for lynnedslag, hvis solcelleanlæg er installeret ved eller på toppen af en bygning?
A: Nej, installationen af et konventionelt solcelleanlæg ved eller på toppen af en bygning øger ikke risikoen for et lynnedslag.

Contact us

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top