FAQ Surge protection for PV-systems
DEHN beskytter solcelleanlæg - FAQ

FAQ - Solcelleanlæg

Her er de hyppigst stillede spørgsmål om beskyttelse af solcelleanlæg:

Q: Hvilke standarder skal overholdes ved beskyttelse af solcelleanlæg i tilfælde af lynnedslag?
A: IEC 62305-standardserien skal overholdes. Især supplement 5 til DIN EN 62305-3 giver detaljerede oplysninger om lyn- og overspændingsbeskyttelse for PV-systemer. Derudover er CLC / TS 50539-12: 2013 tekniske specifikationer tilgængelig for Europa.

 

Q: Hvilke foranstaltninger skal tages for at beskytte solcelleanlæg?
A: Et lynbeskyttelsessystem består af udvendig og indvendig lynbeskyttelse. Udvendig lynbeskyttelse inkluderer indfangersystemer og nedledere, der afleder lynstrømmen til jorden.
For at sikre den indvendige beskyttelse anbefales det at bruge overspændingsbeskyttelsesanordninger (SPD'er) i alle udsatte områder.

 

Q: Hvilke typer overspændingsafledere findes der?
A: Overspændingsafledere er opdelt i tre klasser: Type 1, 2 og 3. afledere har forskellig afledekapacitet og restspænding.

 

Q: Hvordan ved jeg hvilken afleder jeg skal bruge?
A: Dette afhænger af, om der er installeret udvendig lynbeskyttelse. Derefter afhænger det af, om separationsafstanden mellem lynbeskyttelsen og solcelle-komponenterne er opretholdt (se WP018 og WP019).

 

Q: Hvordan skelnes mellem de forskellige af afledere?
A: Udover de tre forskellige typer, skelner vi også mellem Red/Line og Yellow/Line. Red/Line omfatter afledere til elforsyningen, mens Yellow/Line afledere bruges til data- og kommunikationslinjer.

 

Q: Skal en afleder udskiftes efter hver afledeproces?
A: Nej! DEHN overspændingsafledere er i stand til gentagne gange at aflede lynstrømme. Dette er påvist i adskillige laboratorieforsøg og bekræftes af vores mangeårige praktiske erfaringer.

 

Q: Skal modulerne i et solcelleanlæg jordes?
A: Fra et lynbeskyttelsessynspunkt er det ikke nødvendigt at integrere modulrammen i jordingsanlægget. Kun monteringssystemet skal være integreret. Visse modultyper skal dog jordes. Overhold kravene fra modulproducenten.

 

Q: Er der behov for et ekstra jordingsanlæg for et jordmonteret solcelleanlæg?
A: Ja! Selv om fundamenterne, der er i kontakt med jorden, fungerer som jordelektrode til en vis grad, er et isoleret jordingsanlæg nødvendigt for at sikre lynbeskyttelse. Fundamenter, der er i kontakt med jorden, kan imidlertid bruges som jordingsanlæg. Detaljeret information om dette emne findes i supplement 5 til DIN EN 62305-3.

 

Q: Er der en øget risiko for lynnedslag, hvis solcelleanlæg er installeret ved eller på toppen af en bygning?
A: Nej, installationen af et konventionelt solcelleanlæg ved eller på toppen af en bygning øger ikke risikoen for et lynnedslag.

Contact us

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top

Cookie Settings

We use cookies so that we can offer you the best possible website experience. This includes cookies which are necessary for the operation of the website and to manage our corporate commercial objectives, as well as other cookies which are used solely for anonymous statistical purposes, for more comfortable website settings, or for the display of personalised content. You are free to decide which categories you would like to permit. Please note that depending on the settings you choose, the full functionality of the website may no longer be available. Further information can be found in our Privacy Policy.
If you have given your consent for us to set cookies, you can revoke it at any time by clicking on the “Change Cookie Setting” link in the footer of the page.

  • Show details Hide details
    Necessary

    These cookies are necessary to run the core functionalities of this website, e.g. security related functions. With these cookies we can also detect if you want to stay logged into your profile to provide you with fast access to our services after revisiting our website.

    Statistics & Marketing

    In order to continuously improve our website, we anonymously track data for statistical and analytical purposes. With these cookies we can , for example, track the number of visits or the impact of specific pages of our web presence and therefore optimize our content.