Lightning threatens city
Viden om lyn og lynbeskyttelse

Lynet - fascinerende men farligt!

Lyn og torden er et voldsomt naturfænomen, som til alle tider har fascineret mennesker. I den græske mytologi ses Zeus, gudernes fader, som herskeren over himmelen, og hans kraft beskrives ofte som et lyn. Romerne tilskrev guden Jupiter denne kraft, og hos de germanske stammer var det guden Donar - kendt i Norden som Thor.

Langt op i historien blev tordenvejr associeret med overnaturlige kræfter, som mennesker var underlagt. Først i oplysningstiden begyndte dette himmelske fænomen at blive undersøgt videnskabeligt, og i 1752 beviste den amerikanske statsmand og opfinder, Benjamin Franklin, med sit kendte drageforsøg, at lynet er en elektrisk udladning.

 

Farer ved tordenvejr

Meteorologiske estimater siger, at der hver dag er omkring 9 milliarder lyn verden rundt, størstedelen i troperne. Under alle omstændigheder stiger antallet af rapporterede skader som følge af direkte eller indirekte lyn.

Systemer til lynbeskyttelse

Lynbeskyttelsesanlæg skal forhindre brand og mekaniske ødelæggelser på bygninger og beskytte mennesker inde i bygningen mod skader eller død.

Lynbeskyttelseszone-konceptet

Lynbeskyttelseszone-konceptet

Lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 62305-4:2010 gør det lettere at planlægge, implementere og overvåge beskyttelsesforanstaltninger.

I henhold til dette koncept inddeles bygningen i zoner med forskellige faremomenter, hvorefter de nødvendige tiltag for lyn- og overpændingsbeskyttelse bestemmes.

Det rigtige grundlag med fundaments- og ringjord

Uanset om der er tale om nybyggeri eller eksisterende bygninger, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger og sikre driften af bygningens elektriske systemer.

 

Jordingsanlægget danner grundlaget for korrekt funktion af:

  • elektriske systemer (elforsyning)
  • elektroniske systemer (data- og informationsteknologi)
  • funktionel potentialudligning
  • lynbeskyttelsesanlæg
  • overspændingsbeskyttelse
  • electromagnetic compatibility (EMC)
  • antennejording.

 

Når lynet slår ned

Lær mere om dannelse og typer af lyn. Brochuren "Når lynet slår ned" giver mere detaljeret information om hvordan du kan redde liv og beskytte materielle værdier mod lynskader.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top