Lynet - fascinerende men farligt

Lyn og torden er et voldsomt naturfænomen, som til alle tider har fascineret mennesker. I den græske mytologi ses Zeus, gudernes fader, som herskeren over himmelen, og hans kraft beskrives ofte som et lyn. Romerne tilskrev guden Jupiter denne kraft, og hos de germanske stammer var det guden Donar - kendt i Norden som Thor.

Langt op i historien blev tordenvejr associeret med overnaturlige kræfter, som mennesker var underlagt. Først i oplysningstiden begyndte dette himmelske fænomen at blive undersøgt videnskabeligt, og i 1752 beviste den amerikanske statsmand og opfinder, Benjamin Franklin, med sit kendte drageforsøg, at lynet er en elektrisk udladning.

Meteorologiske estimater siger, at der hver dag er omkring 9 milliarder lyn verden rundt, størstedelen i troperne. Under alle omstændigheder stiger antallet af rapporterede skader som følge af direkte eller indirekte lyn.