Lynbeskyttelseszone-konceptet

Lynbeskyttelseszone-konceptet gør det muligt at planlægge, implementere og overvåge beskyttelsesforanstaltninger. Alle relevante enheder, installationer og systemer skal være pålideligt beskyttede i et fornuftigt, økonomisk omfang. I henhold til dette koncept opdeles en bygning i zoner med forskellige faremomenter. På basis af disse zoner, kan de nødvendige apparater og komponenter til lyn- og overspændingsbeskyttelse udvælges.

Et EMC-baseret (EMC = electromagnetic compatibility) lynbeskyttelseszone-koncept omfatter ekstern lynbeskyttelse (indfangeranlæg, nedleder, jording) potentialudligning, rumafskærmning og overspændingsbeskyttelse til forsynings- og det informationsteknologiske system. Lynbeskyttelseszonerne er definerede nedenfor.

Lynbeskyttelseszoner og omfattende beskyttelsesforanstaltninger

Overspændingsbeskyttelsesapparater opdeles i lynstrømsafledere herunder afledere til overspændingsbeskyttelse og kombiafledere i henhold til kravene på det sted de er installeret. Lynstrøms- og kombiafledere, som er installeret i overgangen mellem LPZ 0A til 1 / LPZ 0A til 2 / LPZ 0 skal opfylde de strengeste krav vedrørende afledekapacitet. Disse afledere må være i stand til at føre dellynstrømme med kurveformen 10 / 350 µs adskillige gange uden at gå i stykker, for således at forhindre induceringen af partielle, destruktive lynstrømme ind i bygningens elektriske installationer.

Ved overgangen fra lynbeskyttelseszone 0 til 1, hhv. 1 til 2 efter en lynstrømafleder, installeres afledere til beskyttelse imod overspændinger. De har til formål dels at dæmpe restspændingerne fra de foran installerede beskyttelsestrin og at begrænse de spændinger, der induceres og dannes i selve installationen.

De ovenfor beskrevne lyn- og overspændingsbeskyttelsesforanstaltninger i lynbeskyttelseszonernes grænseflader finder ligeledes anvendelse i svagstrømsanlæg. Med helheden af de tiltag, der er beskrevet i det EMC-orienterede lynbeskyttelseszone-koncept, opnås en stabil drift af den moderne infrastruktur.

Definition af lynbeskyttelseszonerne

LEMP-beskyttelse af bygninger med elektriske og elektroniske systemer iht. IEC 62 305-4 (VDE 0185-305-4)

  • LPZ 0A  Zonen er udsat for direkte lynnedslag, og kan derfor komme til at føre den samlede lynstrøm. I denne zone forekommer det fulde udæmpede elektromagnetiske felt.  
  • LPZ 0B Zonen er beskyttet mod direkte lynnedslag, men kan stadig udsættes for det fulde udæmpede elektromagnetiske felt. .
  • LPZ 1  Zone hvor lynstrømmen samt di/dt begrænses yderligere gennem strømdeling og gennem lynstrømsafledere ved zonegrænsen. Det elektromagnetiske felt dæmpes hovedsageligt af bygningsskærmning..
  • LPZ 2  Zone hvor lynstrømmen samt di/dt begrænses yderligere gennem strømdeling og gennem lynstrømsafledere ved zonegrænsen. Det elektromagnetiske felt dæmpes hovedsageligt af bygningsskærmning.