Make planning easier with DEHN
Basic knowledge

Lynbeskyttelseszone-konceptet

Lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 62305-4:2010 gør det lettere at planlægge, implementere og overvåge omfattende beskyttelsestiltag. Bygningen inddelses i zoner med forskellige faremomenter. Udfra disse zoner bestemmes de nødvendige afledertyper.

Definition af lynbeskyttelseszonerne

Udvendige zoner:

LPZ 0 = Zone hvor genstande kan udsættes for det fulde udæmpede elektromagnetiske felt, og hvor systemerne kan komme til at føre den samlede lynstrøm.
 

LPZ 0A = Zone hvor faren skyldes det direkte lynnedslag og det fulde elektromagnetiske felt. De interne systemer kan komme til at føre den samlede lynstrøm.


LPZ 0B = Zone der er beskyttet mod direkte lynnedslag, men som stadig kan udsættes for det fulde udæmpede elektromagnetiske felt. De interne systemer kan komme til at føre delvise lynstrømme.

 

Indvendige zoner:

LPZ 1 = Lynstrømmen begrænses gennem strømdeling og gennem lynstrømsafledere ved zoonegrænsen. Det elektromagnetiske felt dæmpes hovedsafeligt af bygningsskærmning.
 

LPZ 2 ... n  = Følgezoner hvor strømmen begrænses yderligere ved strømdeling og isolerende interfaces og/eller yderligere SPD'er ved zonegrænsen. Yderligere rumlig afskærmning kan anvendes for kraftigere dæmpning af det elektromagnetiske felt. 

Kategorier af overspændingsbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelseskomponenter kategoriseres som lynstrømsafledere, overspændingsafledere og kombiafledere.

De højeste krav stilles til afladningskapaciteten for lynstrømsafledere og kombiafledere, der bruges ved overgangen fra lynbeskyttelseszone 0A til 1 eller 0A til 2. Disse afledere skal være i stand til at føre delvise lynstrømme på 10/350 μs bølgeform uden at ødelægges for at forhindre indtrængen af destruktive delvise lynstrømme i den elektriske installation af en bygning.

Ved overgangspunktet fra LPZ 0B til 1 eller nedstrøms for lynstrømafbryderen ved overgangspunktet fra LPZ 1 til 2 og højere bruges overspændingsafledere til at beskytte mod strømstød. Deres opgave er både at reducere den resterende energi i de foregående beskyttelsestrin yderligere og at begrænse overspændingen induceret eller genereret i selve installationen.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top