DEHN Compliance
Code of Conduct

Principper og regler for adfærd

Code of Conduct for DEHNgroup

Vi er bevidste om den rolle, vi spiller i samfundet, og vores forpligtelser overfor medarbejdere, kunder, partnere og aktionærer. DEHNs Code of Conductbeskriver de basale retningslinjer og regler for adfærd præget af integritet såvel internt i DEHNgroup som i enhvert samspil med forretningspartnere og offentlighed.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

Telefon: +49 9181 906 2209

back to top