Sikkerhed på hospitaler.

I kritiske infrastrukturer som f.eks. på hospitaler kan det være livsvigtigt, at teknikken fungerer. Med digitaliseringsprocessernes netværksforbundne, følsomme systemer bliver kravene på hospitaler desuden stadig mere komplekse. Et komplet overspændings- og lynbeskyttelseskoncept sikrer, at teknikken ikke svigter.

DEHNs beskyttelses­løsninger til hospitaler.

Hospitaler hører til den kritiske infrastruktur, da det kan have alvorlige følger for patienterne, hvis livsvigtig teknologi svigter. Kravene til beskyttelsestiltagene har desuden ændret sig i takt med digitaliseringsprocessernes udvikling. Digitale journaler, operationsrobotter, tekniske enheder, automatiske processer, MSR-teknik til bygningskontrol, adgangsstyring – det er kun nogle eksempler på processer, der er blevet introduceret på hospitaler.

Det har betydet, at nøjagtigt udformede beskyttelseskoncepter og en gennemtænkt risikohåndtering har fået større betydning. En vigtig del af dette er tiltag mod farerne fra lyn og overspændinger. Overhold i den forbindelse standarden DIN VDE 0100-710. Den regulerer kravene til den elektriske sikkerhed i områder, der anvendes til medicinsk brug. Denne standard fokuserer på patienternes og personalets sikkerhed samt en kontinuerlig strømforsyning.

Vi tilbyder dig integrerede beskyttelseskoncepter, der sikrer patientsikkerheden, medarbejdersikkerheden, driftssikkerheden for informations- og telekommunikationsteknologien samt en kontinuerlig energiforsyning. I disse beskyttelseskoncepter finder du en overskuelig præsentation af vores specifikke løsninger med produktforslag, dokumenter og nyttige services.

Vigtige oplysninger
til download

DS197  Brochure DEHN protects technical equipment in buildings .pdf
DS225 Brochure Security for modern buildings .pdf
WPX010 Protection suggestions Surge protection for security lighting systems .pdf
WPX011 Protection suggestions Surge protection for fire alarm systems .pdf
WPX012 Protection suggestions Surge protection for electro-acoustic systems .pdf
WPX013 Protection suggestions Surge protection for smoke and heat extraction systems .pdf

Har du nogen spørgsmål? Hvis ja, så kontakt os venligst.

Teknisk support

E-mail: desitek@desitek.dk      Tlf.: +45 6389 3210