Jording og potentialudligning – til sikkerhed på hospitaler.

Et funktionsdygtigt jordings- og potentialudligningssystem er en grundlæggende forudsætning for sikker anvendelse af alle elektriske systemer i bygningen. Da der anvendes særligt mange elektriske systemer i medicinske faciliteter som f.eks. på hospitaler, spiller jording og potentialudligning her en vigtig rolle for sikkerheden. Derfor er en gennemtænkt planlægning og en fagligt korrekt udførelse et vigtigt grundlag for en optimal løsning. Efterfølgende vil det nemlig ofte være meget vanskeligt og omkostningstungt at afhjælpe eventuelle fejl.

1: Stålbånd 2: Forbindelsesklemme 3: Armeringsklemme 4: Væggennemføring 4: Væggennemføring 5: Rundstål 6: Krydsklemme 7: Korrosionsbeskyttelsesbånd 1: Stålbånd 2: Forbindelsesklemme 3: Armeringsklemme 4: Wanddurchführung 4: Væggennemføring 5: Rundstål 6: Krydsklemme 7: Korrosionsbeskyttelsesbånd

852335 

Stålbånd

Stålbånd iht. EN 62561-2 med zinkbelægning ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2), til brug på lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.

Tilføj  Detaljer

308026 

Forbindelsesklemme

Forbindelsesklemme iht. EN 62561-1 til forbindelse af betonstålmåtter eller armeringer med fladledere. Type til T-, kryds- og parallelforbindelser.

Tilføj  Detaljer

308141 

Armeringsklemme DEHNclip

Hurtig – Enkel – Lynstrømstestet – det er DEHNclip. En armeringsklemme, der gør det muligt at forbinde jordingsmaterialer med armeringsnet sikkert og uden brug af værktøj.

Tilføj  Detaljer

478540 

Trykvandstæt væggennemføring

Trykvandstæt væggennemføring til tykke vægge, til trykvandstæt gennemføring af jord-/potentialudligningsledere gennem betonvægge, kan justeres med gevindstang M10.

Tilføj  Detaljer

478129 

Tilslutningsklemmer med gevindbolte

Tilslutningsklemmer med gevindbolte til tilslutning af rund- og fladledere til faste jordingsterminaler med gevind M10/12.

Tilføj  Detaljer

860010 

Rundstål

Rustfri ståltråd iht. EN 62561-2 til brug i forbindelse med lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller potentialudligning.

Tilføj  Detaljer

319209 

Krydsklemme

Krydsstykke iht. EN 62561-1, til forbindelse af rund- og fladledere over og under jorden. Udgave med mellemplade og skruer M8.

Tilføj  Detaljer

556125 

Korrosions beskyttelsesbånd

Korrosionsbeskyttelsesbånd til indkapsling af forbindelser over og under jorden. Til anvendelse i jorden. Udgave i ruller på 10 m. UV-stabiliseret.

Tilføj  Detaljer

Den rigtige vej til standardopfyldende jording til hospitaler.

Da det er af særlig stor betydning at kunne anvende elektriske systemer sikkert i forbindelse med sundhedspleje, skal forskellige standarder tages i betragtning ved opførelse af jordingsanlæg og potentialudligningsnet. Endvidere skal bl.a. kravene i EN 62305-3 følges i forbindelse med opbygningen af jordingsanlægget og kravene i EN 50310 ved udformningen af potentialudligningsnettet.

DEHN tilbyder de passende produkter og koncepter til standardopfyldende jording og potentialudligningsnet.

Her finder du yderligere oplysninger om emnet jording.

Downloads

DS162 Brochure Fundamentets jordelektrode .pdf
DS251 Brochure Produktvalg fundament jordelektrode .pdf

Har du nogen spørgsmål? Hvis ja, så kontakt os venligst.

Teknisk support

E-mail: desitek@desitek.dk       Tlf.: +45 6389 3210