Beskyttelse af bygninger

Beskyttelse af elforsyning, telekommunikation og datalinjer

 

Overspændinger - en undervurderet risiko

Overspændinger er ofte en undervurderet risiko. Spændingsimpulser (transienter), der kun varer et splitsekund, kan forårsages af lynnedslag direkte i bygningen, i nærheden eller langt væk, samt af koblingsforløb i elforsyningen.

Læs mere

Direkte og nære lynnedslag

Direkte eller nære lynnedslag er nedslag direkte i bygningen, i dens umiddelbare nærhed eller i forsyningslinjerne til bygningerne (f.eks elforsyning, telekommunikation og antenne). Det er amplituden og energien for disse spændingsimpulser, så vel som det associerede elektromagnetiske felt (LEMP), der kan være en trussel mod de elektriske sytemer.

Den lynstrøm, der opstår ved et direkte lynnedslag i en bygning, forårsager en potentialestigning på adskillige 100.000 volt på alle jordforbundne apparater. Overspændingerne opstår som potentialstigninger over impedansen i bygningens jordingsanlæg i forhold til "fjern jord" (det omgivende jordpotentiale). Dette er den væsentligste risiko for de elektriske systemer i bygninger.

Der kan også opstå overspændinger i bygningens elektriske system og i de tilsluttede systemer og apparater, som følge af induktion fra lynets elektromagnetiske felt. Energien fra sådanne inducerede overspændinger og de resulterende impulsstrømme er lavere sammenlignet med den direkte lynstrøm.

Fjerne lynnedslag

Fjerne lynnedslag er nedslag langt væk fra det system, der skal beskyttes. Det kan være nedslag i - eller tæt på - luftledninger eller sky-til-sky udladninger.

Koblingsforløb

Koblingsforløb i elforsyningen forårsager overspændinger (SEMP - Switching Electromagnetic Pulse) på flere 1.000 volt i eletriske systemer. Overspændingerne opstår f.eks. ved udkobling af induktive belastninger (transformere, reaktorspoler og motorer) og under sikringers brydeforløb. Hvis elforsyning og datalinjer løber parallelt, kan følsomme systemer herved forstyrres eller beskadiges.

Beskyttelse af stærkstrøm og svagstrøm

Typisk vil ødelæggende transienter i beboelses-, kontor- og administrationsbygninger opstå i f.eks. elforsyningen, informationsteknologiske systemer og telefonsystemer, kontrolsystemer til produktionsfaciliteter via fieldbus, samt kontrolsystemer for for f.eks aircondition eller belysning. Disse følsomme systemer kan beskyttes effektivt med et komplet beskyttelseskoncept. I denne forbindelse er brugen af koordinerbare afledere altafgørende.

Lynstrømsafledere kan aflede den høje energi uden ødelæggelse. De installeres så tæt som muligt på det punkt, hvor forsyningslinjen føres ind i bygningen. Afledere til overspændingsbeskyttelse (populært kaldet overspændingsafledere) beskytter det tilsluttede udstyr. De installeres så tæt som muligt på de apparater, der skal beskyttes.

Med Red/Line produktfamilien til stærkstrøm og Yellow/Line produktfamilien til svagstrøm, giver DEHNs produktprogram en komplet række af harmoniserede og koordinerbare beskyttelseskomponenter. Porteføljen af modulare afledere giver mulighed for at designe et rentabelt beskyttelsessystem for alle bygningstyper og installationsstørrelser.


More information: