DEHN Fundamenterder
Jording: Grundlaget for sikkerhed og funktionalitet

Sæt det rigtige grundlag med fundaments- og ringjord

Uanset om der er tale om en eksisterende bygninger eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger og for sikker drift af bygningernes elektriske systemer.

Jordingssystemet danner grundlaget for den korrekte funktion af:

 • el-installation (strømforsyning)
 • elektroniske systemer (informations- og datateknologi)
 • funktionel potentialudligning
 • lynbeskyttelsessystem
 • overspændingsbeskyttelse
 • elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • antennejording.

Ny bygning: Et grundlæggende jordingssystem

 • A - Fundaments- og ringjord
 • B - Hovedudligningsskinne
 • C - Forbindelse til udvendig lynbeskyttelse

 

Tip

Forbliv fleksibel ved at installere faste jordklemmer til det udvendige lynbeskyttelsessystem i den indledende fase af konstruktionen. Dette giver dig mulighed for lettere at eftermontere et eksternt lynbeskyttelsessystem til lavere omkostninger.

Normkrav til fundaments- og ringjord

Sikker og omkostningseffektiv jording kan implementeres ved hjælp af fundament- eller ringjordselektroder - over hele bygningens levetid.

Hvis et lynbeskyttelsessystem er installeret, skal de udvidede krav i EN 62305-3 overholdes.

Fundamentsjord

Fundamentsjord installeres som en lukket ring i ydervæggenes fundament.

Ved store bygninger installeres yderligere tværfobindelser med en maskestørrelse på max. 20m x 20m.

Design

Omhyggeligt design og implementering af jordingsanlægget er af central betydning, da undladelser og fejl ikke kan rettes, når først betonen er sat. Derfor kræves der enighed mellem arkitekten, byggefirmaet, elektrikeren, installatøren og lynbeskyttelseskonsulenten allerede i designstadiet.

 

Implementering

Fundamentsjord installeres i betonfundamentet og dækkes af mindst 5 cm beton for at sikre korrosionsbeskyttelse. I visse tilfælde kan denne jordforbindelse ikke sikres (fundamenter med øget jordkontaktmodstand) som følge af forskellige foranstatninger vedrørende bygningens konstruktion (f.eks. en bygning lavet af vandtæt beton). I disse tilfælde skal der installeres en korrosionsbestandig ringjordelektrode.

Ringjord

Ringjord bruges til øget modstand mod jordkontakt (f.eks. bygninger lavet af vandtæt beton).

Design

Særlige funktioner skal overvejes på designstadiet, f.eks

 • Forbindelse til individuelle fundamenter
 • Installation af jordingsanlægget under isolerende bundlag.

 

Implementering

Ringjordssystemer installeres i jorden som en lukket ring omkring strukturen. I tilfælde af store bygninger skal yderligere tværforbindelser med en maskestørrelse på maks. 20 m x 20 m overholdes. Hvis der er planlagt et lynbeskyttelsessystem, skal maskestørrelsen reduceres til 10 m x 10 m.

Eksisterende bygning

Eftermontering og renovering af jordingsanlæg

Et fungerende jordingsanlæg sikrer installationerne og er en forudsætning for at beskytte mennesker - også i eksisterende bygninger. Jordspyd eller ringjordselektroder kan bruges til eftermontering.

Downloads

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top