Jording – beboelsesejendomme uden udvendig lynbeskyttelse

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning både for sikker drift af de elektriske installationer i bygningen og for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger.

Design og implementering af jordingssystemet er af helt afgørende betydning. For ved implementering af jordingskonceptet, f.eks. i form af en fundamentjordelektrode, er ændringer ikke længere mulige efter betonen er sat. Udeladelser eller fejl under konstruktionsfasen kan ikke rettes senere eller i det mindste ikke uden stort besvær og høje omkostninger.

Anbefalede produkter

Erdung für das MFH ohne AEB Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Fundamentsjord

Rund leder, St/tZn, Ø10 mm

Til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer efter EN 62561-2.

Bånd, St/tZn

Stålbånd med zinklag ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2). Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller som potentialudligning efter EN 62561-2.

Tætningsring

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på runde ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

Tætningsring til flade ledere

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på flade ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

Armeringsklemme DEHNclip Rd 8 / Rd 10

Klemme til forbindelse af armeringen med runde ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Armeringsklemme DEHNclip Rd 8 / Fl 30 x 3-4

Klemme til forbindelse af armeringen med bånd. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Forbindelsesklemme, St/tZn

Forbindelsesklemme (St/tZn) i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af rionet eller amering med runde og flade ledere. Udgaver for T-, kryds- og parallelforbindelser.

Krydsklemme, St/tZn

Krydsklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord. Udgave med mellemplade og M8-skruer.

B - Ringjord

Rund leder, StSt (V4A), Ø10 mm

Rundstål Ø10 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer.

Krydsklemme, StSt (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm

Rustfri krydsklemme (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord for runde og flade ledere. Udgave med mellemplade og M8-skruer.

Korrosionsbeskyttelsesbånd

Korrosionsbeskyttelsesbånd til omvikling af forbindelser over og under jord i overensstemmelse med DIN 30672. 

C - Hovedpotentialudligning

Jordingspunkt, StSt (V4A)

For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).

Potentialudligningsskinne K12

Potentialudligningsskinne K12 til hovedudligning efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3

Tilslutningsklemme med gevindbolt

FTil tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027). Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top