Jording - Industribygning

Et sikkert grundlag

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning både for sikker drift af de elektriske installationer i bygningen og for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger.

Design og implementering af jordingssystemet er af helt afgørende betydning. For ved implementering af jordingskonceptet, f.eks. i form af en fundamentjordelektrode, er ændringer ikke længere mulige efter betonen er sat. Udeladelser eller fejl under konstruktionsfasen kan ikke rettes senere eller i det mindste ikke uden stort besvær og høje omkostninger.

Anbefalede produkter

DEHN schützt Industriegebäude - Erdung Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Fundamentsjord

Rund leder, St/tZn, Ø10 mm

Rund leder af stål med zinklag ≥ 50 µm middelværdi (ca. 350 g/m2), Til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer efter EN 62561-2.

Bånd, St/tZn

Stålbånd med zinklag ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2). Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller som potentialudligning efter EN 62561-2.

Armeringsklemme DEHNclip Rd 10* / Rd 10

Klemme til forbindelse af armeringen med runde ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Armeringklemme DEHNclip Rd 10* / Fl 30 x 3-4

Klemme til forbindelse af armeringen med flade ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

MAXI MV-klemme

MAXI MV-klemme (St/tZn) til forbindelse af rionet eller armering med runde og flade ledere. Til T-, kryds- og parallelforbindelse. Rd: 8-16 / 15-25 mm.

Tætningsring til runde ledere

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på runde ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

Tætningsring til flade ledere

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på flade ledere/bånd med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

B - Ringjord

Rund leder, StSt (V4A), Ø10 mm

Rundstål Ø10 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer.

Krydsklemme med mellemplade for runde og flade ledere (StSt) (V4A)

Rustfri krydsklemme (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord for runde og flade ledere. Udgave med mellemplade og M8-skruer

Korrosionsbeskyttelsesbånd

Korrosionsbeskyttelsesbånd til omvikling af forbindelser over og under jord i overensstemmelse med DIN 30672. 

Vandtæt væggennemføring

Vandtæt væggennemføring til tykke vægge til indbygning i forskallingen. Velegnet i vægge, f.eks. ved forbindelse af ringjord med potentialudligningsskinne eller potentialudligningsleder i fundament. Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand.

C - Hovedpotentialudligning

Jordingspunkt, StSt (V4A)

For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).

Potentialudligningsskinne StSt (V4A)

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter DIN VDE 0100-410/540 og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3. Også til anvendelse i Ex-områder

UNI KS-forbinder StSt (V4A)

Universel KS-forbinder til lynstrømsbærende tilslutning af runde ledere såvel som massive eller flertrådede ledere med eksempelvis fladprofiler eller potentialudligningsskinner.

Tilslutningsklemme

Til tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027). Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.

Fastgørelse af jordingspunkt

Til at skrue på jordingspunktet til forbindelse af eksempelvis potentialudligningsskinne eller konstruktionsdele som stålarmering el. lignende.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top