Udvendig lynbeskyttelse giver sikre hospitaler.

At undgå skader som følge af lynnedslag og beskytte menneskeliv spiller en meget vigtig rolle på hospitaler med deres særligt kritiske infrastruktur. Derfor er det obligatorisk at opføre en udvendig lynbeskyttelse.

I forbindelse med planlægningen skal lynbeskyttelsesklasserne for de enkelte bygningsområder overholdes. For eksempel er operationsstuen underkastet BSK II, kontorer og sengebygninger BSK III. I standarden EN 62305-3, tillæg 6, finder du yderligere oplysninger om inddelingen af lynbeskyttelsesklasserne.

En detaljeret planlægning af tiltagene er en nødvendig forudsætning for, at alle angivelser for beskyttelsen er opfyldt.

1: Stützrohr 2: Dreibeinstativ 2: Dreibeinstativ 3: HVI-long-Leitung 4: Dachleitungshalter 4: Dachleitungshalter 5: Leitungshalter 6: UNI-Trennklemme 1: Stützrohr 2: Dreibeinstativ 2: Dreibeinstativ 3: HVI-long-Leitung 4: Dachleitungshalter 4: Dachleitungshalter 5: Leitungshalter 6: UNI-Trennklemme

105325 

Støtterør fiberoptik/aluminium med indfangerspids

Støtterør fiberoptik/aluminium med sidelæns udløb til stativer, indvendig endelukning og potentialudligningsfjederelement til HVI long-lederen, til separat (isoleret) opbygning af lynaflederenheder med indfangerspids.

Tilføj  Detaljer

107390 

Trefod

Trefod (sammenklappelig udgave) til støtterør D 50 mm med sidelæns udløb eller indfanger D 40 mm med reduktionstilbehør.

Tilføj  Detaljer

102012 

Trefod

Betonsokkel uden kile til opstilling af trefødder med gevindstænger M16.

Tilføj  Detaljer

819135 

HVI long-leder

Højspændingsfast, isoleret afledning til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DS//EN 62305-3 for at forhindre farlige overslag mellem den udvendige lynbeskyttelses dele og indvendige, ledende dele.

Tilføj  Detaljer

253026 

HVI long-leder

Højspændingsfast, isoleret afledning til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DS//EN 62305-3 for at forhindre farlige overslag mellem den udvendige lynbeskyttelses dele og indvendige, ledende dele.

Tilføj  Detaljer

275250 

Lederholder HVI-ledning

Lederholder med overligger med to skruer, udgave NIRO, f.eks. til vægmontering.

Tilføj  Detaljer

459129 

UNI-skilleklemme

UNI-skilleklemme iht. EN 62561-1, til forbindelse af nedlederen med jordindføringen.

Tilføj  Detaljer

Den rigtige vej til udvendig lynbeskyttelse på hospitaler.

Den udvendige lynbeskyttelse fungerer via lynaflederenheder, der monteres på taget. Som navnet allerede siger, indfanger de direkte lynnedslag og leder dem ufarligt ned i jorden. Grundlaget for dette er, at det udvendige lynbeskyttelsessystem er forbundet med jordingsanlægget og potentialudligningen via nedlederne. 

Hospitalstage er typisk forsynet med en række påbygninger.  Herunder hører f.eks. komponenter til varme, klima- og ventilationsteknologi, elevatorskakter eller solcelleanlæg. Med optimeringer af energistyringen og en dermed forbundet udbygning af genereringen af solenergi, reduceres det frie tagområde yderligere. Det gør det vanskeligt for planlæggere at placere den udvendige lynbeskyttelse i overensstemmelse med angivelserne. 

Udfordringen for dig: Det er tvingende nødvendigt at overholde separationsafstande mellem lynaflederenheden og ledende metaldele for at undgå gnistdannelse. Pladsmanglen på hospitalstage gør tit dette besværligt.

Løsningen: HVI-ledere. Ved at anvende disse højspændingsfaste, isolerede afledninger kan du tilsidesætte separationsafstande og alligevel være sikker på, at lynstrømme afledes sikkert til jordingsanlægget. Det gør HVI-lynbeskyttelse [MH1] til et sikkert og pladsbesparende alternativ til konventionelle lynbeskyttelsessystemer.

 

Vigtige oplysninger til download

DS151 Beskyttelse af bygninger på en sikker måde Systemløsninger til separate aflytningssystemer .pdf
WPX044 Forslag om beskyttelse Dannelse af equipotentialeflader .pdf
PL014 Praktisk løsning Trin- og kontaktspænding .pdf

Har du nogen spørgsmål? Hvis ja, så kontakt os venligst.

Teknisk support

E-mail: desitek@desitek.dk       Tlf.: +45 6389 3210