NEN1010
Når lynet slår ned

Alvorlige tordenvejr kan være farlige for mennesker og kan skade bygninger og infrastruktur. Hagl kan ødelægge tage, drivhuse og biler, lynnedslag kan starte brande og giver overspændingsskader på elektriske installationer og systemer. Det sidste kan ske selv ved fjerne lynnedslag.

Lynbeskyttelse

Hvis du er interesseret i at få et lynbeskyttelsesanlæg til din bygning og/eller beskyttelse af den elektriske installation og elektroniske udstyr, har du brug for professionel support. Kontakt DESITEK og hør om dine muligheder.

Når lynet slår ned

Brochuren "Når lynet slår ned" giver mere detaljeret information om dette emne. Den giver basisviden om lyn og tips om, hvordan du skal forholde dig korrekt i tordenvejr.

back to top