Systemer til lynbeskyttelse

Overspændinger - en undervurderet risiko

Et system til lynbeskyttelse skal forhindre brand og mekanisk ødelæggelse og beskytter mennsker i bygningen mod skader eller død. Overordnet set består et komplet lynbeskyttelsessystem af udvendig lynbeskyttelse (lynbeskyttelse/jording) og indvendig lynbeskyttelse (overspændingsbeskyttelse).

Funktion af den udvendige lynbeskyttelse

  • Indfangning af direkte lynnedslag med et indfangersystem
  • Sikker afledning af lynstrømmen til jord gennem et nedledersystem
  • Fordeling af lynstrømmen i jord ved hjælp af et jordingssystem

Funktion af den indvendige lynbeskyttelse

  • Forebyggelse af farlige gnistdannelser i strukturen ved hjælp af potentialudligning eller seperationsafstand mellem lynbeskyttelseskomponenterne og andre elektrisk ledende elementer.

Lynbeskyttelses-potentialudligning

Lynbeskyttelses-potentialudligning reducerer de spændingsforskelle, der forårsages af lynstrømme. Dette opnås ved at forbinde alle isolerede ledende dele af installationen ved hjælp af ledere eller komponenter til overspændingsbeskyttelse.

Elementer i et lynbeskyttelsessystem

Ifølge standarden EN/IEC 62305,består et system til lynbeskyttelse af følgende delelementer:

  • Indfangning
  • Nedledning
  • Jording
  • Separationsafstande
  • Lynbeskyttelses-potentialudligning

LPS-klasser

Klasserne LPS I, II, III og IV defineres som et sæt af regler baseret på det korresponerende lynbeskyttelsesniveau (LIghtning Protection Level LPL). Disse består af niveau-afhængige (kugleradius, netstørrelse) og niveau-uafhængige regler (tværsnit, materialer).

For at garantere permanent driftsikkerhed for komplekse data- og informationsteknologiske systemer selv i tilfælde af direkte lynnedslag, kræves yderligere tiltag for at beskytte elektroniske apparater og systemer mod overspændinger.