Systemer til lynbeskyttelse

Funktionen af ​​et lynbeskyttelsessystem er at beskytte strukturer mod brand eller mekanisk ødelæggelse og at forhindre, at personer i bygninger bliver såret eller endda dræbt. Et komplet lynbeskyttelsessystem består af udvendig lynbeskyttelse (lynbeskyttelse / jordingsanlæg) og intern lynbeskyttelse (overspændingsbeskyttelse).

Funktion af et  udvendigt lynbeskyttelsesanlæg

 • Opfangelse af direkte lynnedslg med et indfangersystem
 • Sikker afledning af lynstrømmen til jord gennem et nedledersystem
 • Fordeling af lynstrømmen i jorden med et jordingsanlæg

Funktion af et indvendigt lynbeskyttelsesanlæg

 • Forebyggelse af farlig gnistdannelse i bygningen ved at etablere potentialudligning eller holde en sikkerhedsaftand mellem lynbeskyttelseskomponenterne og andre elektrisk ledende dele.
   

Lynpotentialudligning

Lynpotentialudligning reducerer spændingsforskelle forårsaget af lynstrømme. Dette opnås ved at sammenkoble alle isolerede ledende dele af installationen ved hjælp af ledere eller overspændingsbeskyttelseskomponenter.

Elementerne i et lynbeskyttelsesanlæg

I overensstemmelse med EN/IEC 62305 standarden består et lynbeskyttelsesanlæg af følgende elementer:

 • Indfangersystem
 • Nedleder
 • Jordingsanlæg
 • Separationsafstande
 • Lynpotentialudligning

LPS-klasser

Klasserne LPS I, II, III og IV defineres som et sæt konstruktionsregler baseret på det tilsvarende lynbeskyttelsesniveau (LPL). Hvert sæt omfatter niveau-afhængige (f.eks. radius af rullesfæren, maskestørrelse) og niveau-uafhængige konstruktionsregler (f.eks. tværsnit, materialer).

For at sikre permanent tilgængelighed af komplekse data- og informationsteknologisystemer, selv i tilfælde af direkte lynnedslag, er der behov for yderligere foranstaltninger for at beskytte elektroniske enheder og systemer mod overspændinger.

back to top