DEHN protects solar parks
DESITEK beskytter solcelleparker

Lyn- og overspændingsbeskyttelse til jordmonterede solcelleanlæg og solcelleparker

Beskyt dit solanlæg mod direkte lynnedslag og transiente overspændinger

Et lynbeskyttelsessystem til  jordmonterede solcelleanlæg og solcelleparker har to hovedformål:

  • Beskyttelse af kraftværksområdet mod lynrelaterede skader
  • Beskyttelse af moduler, invertere og overvågningssystemer mod virkningerne af elektromagnetiske impulser

Da investeringsvolumen er høj, kræver operatører permanent systemtilgængelighed. Af denne grund skal den lynrelaterede risiko beregnes i henhold til IEC 62305-2. Denne risikoanalyse giver grundlaget for planlægning af et lynbeskyttelsessystem.

Minimer risikoen for eksisterende systemer

Eksisterende systemer er ofte utilstrækkeligt beskyttet mod direkte lynnedslag og overspændinger. Vi tilbyder passende produkter til eftermontering og hjælper dig med at finde en løsning - bare kontakt os!

Eksempler på applikationer til mulige konfigurationer:

#1 - Centraliseret konfiguration med central inverter: vis detaljer

#2 - Distribueret konfiguration med string inverter: vis detaljer

Centraliseret konfiguration med central inverter

Eksempel 1

I systemkoncepter med central inverter trækkes DC kabler i marken

central inverter technology A - DEHNcombo YPV SCI A - DEHNcombo YPV SCI C - DEHNshield® C - DEHNshield® D - BLITZDUCTOR® XTU D - BLITZDUCTOR® XTU D - BLITZDUCTOR® XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI earthing clamps/saddle clamps G - Angled air-termination rod

Normative forskrifter og bemærkninger: Tillæg 5 til DIN EN 62305-3 giver information om den minimale afledekapacitet for spændingsbegrænsende eller kombinerede type 1 SPD'er til et jordmonteret solcelleanlæg i tilfælde af klasse LPS III og en maskestørrelse på jordingsanlæg på 20 x 20 m. Værdierne i denne standard skal overholdes, når man vælger en passende type 1 SPD til brug på DC-siden.

Omfattende beskyttelse af elektroniske komponenter

Type 1 + type 2 kombiafledere er installeret på jævnstrømsindgangen af inverterne og i generatorens junction boxes. Desuden er en type 1 kombiafleder anvendt til at beskytte den centrale inverter på AC siden. Datagrænsefladerne er også beskyttet af passende overspændingsafledere.

Beskyttelse mod direkte lynnedslag

Indfangere bruges til at beskytte solcellemodulerne mod direkte lynnedslag. Indfangeren er ofte mekanisk fastgjort på de metalstrukturerer, hvor modulerne er monteret.

Distributed konfiguration med string inverter

Eksempel 2

I solcelleanlæg med distribuerede string invertere installeres de fleste elkabler på AC-siden.

B - DEHNguard® M YPV C - DEHNshield® C - DEHNshield® C - DEHNshield® D - BLITZDUCTOR® XTU D - BLITZDUCTOR® XTU D - BLITZDUCTOR® XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI earthing clamps/saddle clamps G - Angled air-termination rod

Omfattende beskyttelse af elektroniske komponenter

Type 2 afledere er installeret ved jævnstrømsindgangen på inverteren. Disse afledere beskytter også modulerne i umiddelbar nærhed. Kombiafledere af type 1 er installeret på vekselstrømssiden af string inverteren og lavspændingssiden af tilførselstransformatoren. Kommunikationsgrænsefladerne er også forsynet med passende overspændingsbeskyttelsesanordninger.

Beskyttelse mod direkte lynnedslag

Indfangere bruges til at beskytte solcellemodulerne mod direkte lynnedslag. Indfangeren er ofte mekanisk fastgjort på de metalstrukturerer, hvor modulerne er monteret.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top