Beskyttelse ved lysbuefejl

Personer, der arbejder i nærheden af elektriske installationer under spænding, er udsat for risiko for lysbuefejl som følge af kortslutninger eller fejl.

Disse effekter skal forebygges ved brug af certficeret personbeskyttelsesudstyr og systemer, der aktivt beskytter mod lysbuefejl.

Aktiv beskyttelse ved lysbuefejl: DEHNshort beskytter personer og installation

Hver eneste dag udføres elektroteknisk arbejde over hele verden. Risikoen for, at tekniske fejl, ukorrekt montagearbejde, snavs eller fremmedlegemer i anlægget fører til lysbuefejl, kan ikke udelukkes. I tilfælde af en lysbuefejl vil personer i nærheden udsættes for temperaturer på mere end 10.000°C med meget alvorlige forbrændinger til følge.

 

Lysbuesikker beskyttelsesbeklædning

Som supplement til de tekniske systemer kan lysbuetestet sikkerhedsudstyr beskytte montøren mod forbrændinger ved en lysbuefejl. 

Den lysbuesikre beklædning fra DEHN består af:

  • Sikkerhedshjelm med visir
  • Beskyttelseshandsker
  • Beskyttelsesdragt

Ifølge ISSA og nationale bestemmelser skal driftslederen medtage risikoen for lysbuefejl i risikovurderingen. Afhængigt af den forventede risiko skal der stilles testet og godkendt beskyttelsesudstyr til rådighed for montøren. Det er desuden driftslederens ansvar, at udstyret bruges korrekt. Personbeskyttelsesudstyr skal testes og godkendes af et akkrediteret laboratorium.

Sikkerhedsbeklædning fra DEHN er testet efter internationale standarder. Visirer fremstillet af nanopartikler, og handsker og tøj fremstillet af neoprene og læder giver den maksimale beskyttelse og meget høj brugskomfort.


Schutzausrüstung Schutzhose Schutzhandschuh Schutzhelm


Brochurer (PDF):