DEHNmonitor PQ - Visualisierung der Messdaten im Niederspannungsnetz
DEHNrecord SD

Smart. Opfylder standarder. Multifunktionel.

DEHNrecord Smart Device (SD) er det multifunktionelle måle- og analyseapparat til overvågning af Power Quality i lavspændingsnet. Dermed registreres tendenser og problemer i rette tid, så skader og forstyrrelser efterfølgende undgås. Opfylder standarder i henhold til EN 50160.

Mål, kontrollér, overvåg – med DEHNrecord SD

​​​​​​

 • Mål, kontrollér, overvåg – med DEHNrecord SD
 • Hændelsesmeldinger ved overskridelse af grænseværdier i henhold til EN 50160 samt individuel grænseværdidefinition
 • Måling af lastprofil og ydelse
 • Fleksibelt kommunikationslink med RJ45-ethernetgrænseflade (Modbus TCP/IP-protokol og MQTT 3.1)
 • Effektiv datahåndtering baseret på Edge Computing
 • Integrerede, frit parametriserbare, digitale ind- og udgange
 • Installationsfordele med tilpasning til lynstrøms- og overspændingsafleder med faseskinne

Registrer forstyrrelser og fejl i god tid med DEHNrecord SD

Med måle- og analyseapparatet DEHNrecord SD er det meget let at måle alle relevante parametre. Dermed opfyldes de gængse standarder.

 

 

1 - Spændingsforsyning 230 V AC eller 24 V DC | Tilpasning med faseskinne, hvormed der ikke er behov for for-sikring eller ekstra, separat lederføring på SPD'en 

2 - LED-statusbjælke 

3 - RJ45-ethernetgrænseflade med Modbus TCP/IP og MQTT 3.1-protokol til fleksibelt kommunikationslink 

4 - Webbaseret parametrisering 

5 - Kompakt kabinet med fem delingsenheder 

6 - Installation på DIN-skinne 

7 - Tilslutninger til digitale ind- og udgange 

8 - Strømspoletilslutninger til måling af lastprofil og ydelse 

 • Power Quality med DEHN

  Koncerner, mindre virksomheder, private husholdninger – for alle er forsyningen med elektrisk energi uundværlig. 
   
  For at strømnet kan arbejde sikkert og problemfrit, skal energinettenes spændingskvalitet, Power Quality, passe. I den forbindelse bliver strømforsyningsnet stadig mere modtagelige over for forstyrrelser. Det skyldes især det stadig stigende antal decentrale produktionsanlæg og ikke lineære forbrugeranlæg. 
   
  Endvidere kommer der stadig mere følsomt elektronisk udstyr. Den kraftigt øgede andel af disse ikke-lineære forbrugere som f.eks. frekvensomformere, vekselrettere, strømforsyninger, LED-gadebelysning eller elektromobilitet forårsager store nettilbagevirkninger. 

  Energiforsyningsvirksomheder eller strømforsyningsvirksomheder fokuserer på at stille energi til rådighed for brugerne i korrekt kvalitet og så pålideligt som muligt. 

  Grundlaget for dette er anvendelsen af Power Quality-måleapparater i høj kvalitet. Lige netop til dette krav har DEHN udviklet et multifunktionelt måle- og analyseapparat, der måler i henhold til klasse A. Med den fladedækkende installation af DEHNrecord SD i lavspændingsnet er det muligt at udføre enkel og fremtidssikret overvågning, registrere forstyrrelser og fejl i tide og få retssikker bevisførelse i tilfælde af skader.  

 • Power-Quality-overvågning i henhold til EN 50160

  DEHNrecord SD kan herefter konfigureres med den integrerede webserver eller via DEHNmonitor PQ. 

  Standarden EN 50160 "Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet" definerer og specificerer de væsentlige karakteristika i netspændingen i nettilslutningspunktet under normale driftsbetingelser. 

  Forsyningsspændingens karakteristika bestemmes for yderlederspændingernes frekvens, højde, kurveform og symmetri. Under den normale drift af nettet forårsager belastningsudsving, forstyrrelser samt fejl, som f.eks. kortslutninger, ændringer af parametrene. DEHNrecord SD muliggør enkel og fremtidssikret overvågning med måling af alle relevante parametre, så forstyrrelser og fejl registreres tidligt. 

DEHNrecord SD – et overbevisende koncept

Smart kombination

Det multifunktionelle måle- og analyseapparat DEHNrecord SD registrerer pålideligt forstyrrelser i henhold til standarden, og til stationære målinger kan det desuden enkelt og hurtigt kombineres med lynstrøms- og overspændingsafledere på installationsstedet.

Tilslutningen udføres med en kamskinne uden ekstra ledere og uden separat, ekstra for-sikring. Lynstrøms- og overspændingsafleder med en bredde på 3 delingsenheder i TN-C-systemet og 4 delingsenheder i TN-S- og TT-systemet kan implementeres direkte. Eksempler på produkter er DEHNventil M2, DEHNshield og DEHNguard ACI. 

Onlinekatalog

Bedre rådgivning med omfattende service

Har du brug for hjælp? DEHN tilbyder kurser, rådgivning og yderligere serviceydelser om mange spændende emner.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top