DEHNshort - beskyttelse ved lysbuefejl

Bedre driftsikkerhed og aktiv personbeskyttelse

DEHNshortLysbuefejl i en eltavle kan have ekstremt store økonomiske omkostninger. Alle produktionssystemer forbundet til tavlen kan fejle, og IT-systemer kan bryde sammen. Personskade kan heller ikke udelukkes. For at garantere driftsikkerheden og personalets sikkerhed skal en lysbuefejl opdages og slukkes øjeblikkeligt.

DEHNshort systemet til lavspændings-eltavler minimerer skader ved lysbuefejl. Systemet består af et modulart detektionssystem med punktsensorer eller fiberoptiske sensorer, som opfatter lysbuefejlen, samt en kortslutterenhed som hurtigt og sikkert slukker lysbuen. DEHNshort opfatter lysbuen i det øjeblik, den begynder at opstå, og afbryder den. Reaktionstiden er typisk to til tre milisekunder. Istallationen kan derefter genindkobles med det samme, så lange nedetider og deraf følgende omkostninger undgås.

DEHNshort - Innovativ beskyttelse af installationer

  • Sparer plads - ikke behov for ekstra tavledel
  • Sparer investeringsomkostninger  - modulær opbygning gør det nemt at indbygge og tilpasse parametrene
  • Sparer installationsomkostninger - ikke behov for forsyning til kortslutningsenheden
  • Sparer idriftsættelses-omkostninger - sættes i drift sammen med det øvrige system
Kurzschließereinheit
Kortslutterenhed
DEHNshort
Detektionsenhed
Punktsensor
Punktsensor
Faseroptischer Sensor
Fiberoptisk sensor

DEHNshort opfatter en lysbue, i det øjeblik den opstår, og frakobler den på et splitsekund, så effekterne reduceres til et sikkert niveau.