DEHNshort arc fault protection
DEHNshort beskyttelse mod lysbuefejl

DEHNshort - beskyttelse mod lysbuefejl

Bedre driftsikkerhed og aktiv personbeskyttelse

Lysbuefejl i en eltavle kan have ekstremt store økonomiske omkostninger. Alle produktionssystemer forbundet til tavlen kan fejle, og IT-systemer kan bryde sammen. Personskade kan heller ikke udelukkes. For at garantere driftsikkerheden og personalets sikkerhed skal en lysbuefejl opdages og slukkes øjeblikkeligt.

 

DEHNshort systemet til lavspændings-eltavler minimerer skader ved lysbuefejl. Systemet består af et modulart detektionssystem med punktsensorer eller fiberoptiske sensorer, som opfatter lysbuefejlen, samt en kortslutningsenhed som hurtigt og sikkert slukker lysbuen. DEHNshort opfatter lysbuen i det øjeblik, den begynder at opstå, og afbryder den. Reaktionstiden er typisk to til tre milisekunder. Installationen kan derefter genindkobles med det samme, så lange nedetider og deraf følgende omkostninger undgås.

DEHNshort - Innovativ beskyttelse af installationer

  • Sparer plads - ikke behov for ekstra tavledel
  • Sparer investeringsomkostninger  - modulær opbygning gør det nemt at indbygge og tilpasse parametrene
  • Sparer installationsomkostninger - ikke behov for forsyning til kortslutningsenheden
  • Sparer idriftsættelses-omkostninger - sættes i drift sammen med det øvrige system

DEHNshort opfatter en lysbue, i det øjeblik den opstår, og frakobler den på et splitsekund, så effekterne reduceres til et sikkert niveau.

Sluk lysbuen så snart den opstår

Lysuefejl  frigiver enorme mængder energi. Varmen og trykket er ekstreme. Resultatet er svigt eller endda fuldstændig ødelæggelse af anlægget. Dette påvirker alle tilsluttede enheder og systemer. Hvad der er behov for, er beskyttelsesløsninger som DEHNshort-beskyttelsessystemet, der muliggør hurtig og pålidelig slukning af en lysbuefejl.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top