DEHN arc fault protection FAQ
FAQ - Beskyttelse af vindmøller

FAQ - Beskyttelse af vindmøller

Dette er de hyppigst stillede spørgsmål om beskyttelse af vindmøller:

 

Spørgsmål: Hvilken LPS-klasse skal bruges til vindmøller?
Svar:
IEC 61400-24 standarden kræver, medmindre andet er vist ved risikoanalyse, at vindmøller altid skal beskyttes i henhold til LPS I-klassen.

 

Spørgsmål: Hvilke er de relevante standarder for beskyttelse af vindmøller mod lynnedslag?
Svar:
IEC 61400-24, standarderne i IEC 62305-serien, Germanischer Lloyds retningslinjer for certificering af vindmøller fra 2010 og DNVGL-ST-0076 “Design af elektriske installationer til vindmøller” fra 2015.

 

Spørgsmål: Hvilke  lynbeskyttelsesforanstaltninger skal der træffes i vindmøller?
Svar:
Det komplette lynbeskyttelsessystem består af udvendig lynbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse. Den udvendige lynbeskyttelse består af indfangere og nedledere, som leder lynstrømmen til jorden via definerede stier. For at sikre overspændingsbeskyttelse anbefales det at bruge overspændingsafledere (SPD'er) på alle farlige steder.

 

Spørgsmål: Hvilke typer overspændingsafledere er der?
Svar:
Overspændingsafledere klassificeres i type 1, 2 eller 3.
Aflederne har forskellig afledeevne og restspænding, det vil sige den maksimale spænding efter en afledeproces.

 

Spørgsmål: Hvordan ved jeg, hvilken type afleder jeg skal bruge?
Svar:
Det er afgørende at vide, fra hvilken lynbeskyttelseszone (LPZ) den beskyttede linje kommer ind i vindmøllen. Hvis en del af den indkommende linje er placeret i LPZ 0A, kan der forekomme direkte lynnedslag. I dette tilfælde kræves en type 1-afleder (f.eks. transformerforbindelse, ubeskyttede sensorer i nacellen). Derudover etablerer en type 1 afleder, der er installeret ved transformatorforbindelsen potentialudligning i tilfælde af et direkte lynnedslag.
Hvis linier fra LPZ 0B eller højere kommer ind i vindmøllen, forventes kun overspændinger, og det anbefales derfor at bruge type 2-afledere.

 

Spørgsmål: Hvordan skelnes mellem overspændingsafledere?
Svar:
Vi skelner ikke kun mellem forskellige typer, men også mellem Red/Line og Yellow/Line afledere.
Red/Line bruges til stærkstrømsforsyning, Yellow/Line til signal- og kommunikationslinier.

 

Spørgsmål: Skal overvågningsarrestere overvåges?
Svar:
Både IEC 61400-24-standarden og certificeringsretningslinjen fra GL anbefaler permanent overvågning af overspændingsafledere.
Red/Line aflledere kan overvåges via den integrerede fjernmeldekontakt (flydende skiftekontakt). Denne kontakt signalerer, at beskyttelsesmodulet er frakoblet på grund af overbelastning.
Yellow/Line afledere af Blitzductor XT-serien kan integreres i tilstandsovervågningssystemet via DRC-moduler. Dette system viser på forhånd, når et modul skal udskiftes.

 

Spørgsmål .: Skal en afleder udskiftes efter hver afledeproces?
Svar:
Nej, DEHN-overspændingsafledere kan aflede lynstrømme flere gange. Dette er blevet bevist i forskellige laboratorieundersøgelser, hvis resultater understøttes af vores mangeårige erfaringer på området.

 

Spørgsmål: Hvad skal et lynbeskyttelseskoncept for en vindmølle indeholde?
Svar:
Et lynbeskyttelseskoncept skal definere de individuelle lynbeskyttelseszoner i henhold til IEC 61400-24 og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne inkluderer de væsentlige dele af lynbeskyttelsessystemet, nemlig udvendig lynbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse og jordingsanlæg.

 

Spørgsmål: Hvilke komponenter skal integreres i potentialudligningen?
Svar:
Alle metalkomponenter i en vindmølle skal være integreret i potentialudligningen. Dette gælder også for betonindlejrede komponenter i armeringen. Tilgængelige komponenter, såsom stiger, skal tilsluttes potentialudligningen i intervaller på 20 m for at forhindre farlige potentialeforskelle i tilfælde af lynnedslag.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top