DEHN Lightning Protection
Indfangersystem efter Eurocode 1

Ekstremt vejr med høje vindhastigheder og tordenvejr bliver stadigt hyppigere over hele verden. Planlæggere og installatører vil i fremtiden skulle imødegå helt nye udfordringer med hensyn til vind. Dette påvirker ikke kun bygningsstrukturer, men også indfangersystemer i lynbeskyttelsesanlæg.

 

DEHN indfangersystemer til lynbeskyttelse lever op til disse udfordringer. De er beskyttet mod at vælte, designet til at modstå høje vindhastigheder og har høj materialestyrke, så de opfylder kravene i Eurocode 1.

Standarder

Forskellige byggestandarder omtaler vind. Det er standarderne DIN 1055-4: 2005-03 og DIN 4131 der ligger til grund for dimensioneringen af DEHN produkter til udvendig lynbeskyttelse.

Eurocodes publiceret i juli 2012 erstattede de tidligere brugte standarder. Eurocodes er tekniske regulativer, der kan bruges som basis ved planlægning af bygningsstrukturer. 

Efter mottoet "Protection in stormy weather", vil DEHN indfangersystemer blive designet i overensstemmelse med DIN EN 1991-1-4 / NA (Eurocode 1-1-4/ NA) fra januar 2015.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top