DEHN and Environment
Miljø

DEHN beskytter. Dette vejledende princip gælder også for vores forpligtelse til miljøbeskyttelse. Siden 2000 har DEHN haft et miljøledelsessystem, der er certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001.

Genbrug

Professionel og miljøkompatibel genanvendelse af brugte enheder, brugte batterier og emballagemateriale er vigtig for os og reducerer miljøpåvirkningen til et minimum.

Brugte enheder

WEEE2-direktivet (RL 2012/19 / EU) regulerer retur og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr for at genvinde værdifulde råvarer. Dette gælder for alle DEHN-produkter, der er markeret med symbolet til højre. Affaldet udstyr skal returneres til genbrugskæden i overensstemmelse med de landespecifikke regler.

Brugte batterier

Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet og udgøre en sundhedsrisiko. Af denne grund bør de ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. At indsamle dem separat gør det også muligt at udvinde værdifulde råmaterialer fra de brugte batterier.

Returner brugte batterier eller akkumulatorer til passende indsamlingsfaciliteter. Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du tape polerne på på lithiumbatterier for at undgå kortslutninger.

Produkt- og transportemballage

DEHN samarbejder med genbrugspartnerne Interseroh+ GmbH og Interzero Circular Solutions Germany GmbH med hensyn til returnering og genbrug af brugt emballagemateriale.

Produktkonformitet

Som producent af produkter og beskyttelsesløsninger til overspændingssikring, lynbeskyttelse og sikkerhedsudstyr er vi også berørt af en lang række lovkrav. Overholdelse af stofrestriktioner som REACH og RoHS2 er en selvfølge for os. Vi kan også bekræfte dette delvist for produkter, for hvilke der ikke er nogen juridisk forpligtelse.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende RoHS2 eller REACH, kan du kontakte DEHN på følgende e-mail-adresse med angivelse af delenummer: environmental.department@dehn.de

back to top