DEHNguard® SE H LI

Den avancerede DEHNguard SE H LI…FM produktfamilie er velegnet til at beskytte installationer, hvor maximal driftssikkerhed er et ubetinget krav, som f.eks. datacentre, offshore vindmøller og kraftværker.

 

DEHNguard® SE H LI garanterer driftsikkerheden for følsomme installationer

DEHNguard

DEHNguard® SE H LI har et advarselssystem, der informerer om overbelastning af et modul på et tidligt tidspunkt. Med proaktivt overvågningssystem (Lifetime Indication LI) og en afledekapacitet på op til 65 kA (8/20 µs), opfylder den de stigende krav til driftssikkerhed for elektriske installationer i f.eks. offshore vindmøller, kraftværker og datacentre.

Overspændingsbeskyttelsen har en bredde på kun 1,5 modul og skiller sig ud med afledekapacitet på op til 65 kA (8/20 µs), nominal spænding på 230 V AC og restspænding ≤ 1.5 kV.

Denne overspændingsbeskyttelse (Type 2) er i overensstemmelse med EN 61643-11. Overspændingsbeskyttelsen kan leveres i versioner fra 275 V AC til 1000 V AC og er energetisk koordinerbar med andre afledere i Red/Line produktfamilien.

Alle de andre kendte fordele fra DEHNguard produktfamilien – som modullåsesystemet samt kodede beskyttelsesmoduler, der sikrer mod forkert installation af moduler – er også integreret i DEHNguard SE H LI. Om nødvendigt kan modulet let udskiftes uden brug af værktøj. DEHNguard H SE LI er desuden vibrations- og chok-testet efter EN 60068-2.

Det proaktive tre-trins overvågningssystem (Lifetime Indication LI) sikrer pålidelig visning af overspændingsbeskyttelsens tilstand. Den gule indikation viser, at en vis mængde energi har overbelastet aflederen og dermed reduceret levetiden. Endvidere er den potentialefri fjernmeldekontakt (FM) aktiveret, så overspændingsbeskyttelsen nemt kan integreres i et tilstandsovervågningssystem. Ved denne gule indikation
er overspændingsbeskyttelsen stadig er fuldt funktionsdygtig, og tilsluttet følsomt elektrisk udstyr er stadig beskyttet mod overspændinger. Nu kan beskyttelsesmodulet udskiftes i tide, f.eks. under service, før yderligere energi overbelaster overspændingsbeskyttelsen og efterlader installationen og tilsluttet følsomt udstyr ubeskyttet.

Således består levetiden mellem drift (grøn indikering) og frakobling (rød indikering) af DEHNguard SE H LI…FM af to perioder: Efter stresspåvirkningen af typisk 70 % af den totale nominelle afledestrøm, skifter indikationen fra grøn til gul. Som følge heraf er der ca 30 % af den totale afledeformåen tilbage ved den gule indikering og det betyder aflederen stadig er fuldt funktionel. 

Typen DEHNguard SE H 1000 FM er en speciel afleder i DEHNguard ... H ... serien. Modsat "LI"-typerne har denne kun totrins-visning som skifter fra grøn til rød, når den maximale kapacitet overskrides, og samtidig aktiverer fjernmeldekontakten.