Beskyttelse af solcelleanlæg

Antallet og variationen af solcelleanlæg stiger til stadighed. Tagmonterede systemer på parcelhuse, stand-alone systemer og solcelleparker: For alle gælder det, at den sikre drift kræver professionel lyn- og overspændingsbeskyttelse. DEHN har lynbeskyttelseskomponenter og lynstrøms- og overspændingsafledere der er specielt udviklet til de krav der stilles af solcelleanlæg.

Solcelleanlæg udsættes dagligt for forskellige miljømæssige påvirkninger og potentielle forstyrrelser. Desuden kan en uprofessionel installation give skader efter kort tid. Systemfejl og nedetid har store økonomiske omkostninger. Beskyt dit solcelleanlæg og dermed din investering!

 

Læs mere

Skader opstår ofte efter lynnedslag og overspændinger. Der er derfor behov for et professionelt beskyttelseskoncept bestående af:

  • Udvendig lynbeskyttelse med indfanger og nedleder, der overholder seperationsafstanden, såvel som et jordingssystem.
  • Indvendig lynbeskyttelse med overspændingsafledere til lynbeskyttelsespotentialudligning

De specifikke krav til de nævnte systemer findes ved en risikoanalyse efter IEC/EN 62305-2. Standarder, eksperter, pengeinstitutter og forsikringsselskaber kræver i stadig stigende grad at beskyttelsen er i orden.

Hvis solcelleanlægget installeres på en offentlig bygning skal nationale og lokale byggeregulativer også overholdes. Installationen af et solcelleanlæg må for eksempel ikke skabe problemer for det udvendig lynbeskyttelsessystem, der beskytter personer og bygninger.