Industrianlæg

Automatiseringssystemer findes som standard i de fleste industrivirksomheder. Et udfald i automatiseringssystemet er ensbetydende med et produktionsstop, hvilket kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Beskyttelse er altafgørende for at højne driftsikkerheden og sikre tilgængeligheden af virksomhedens infrastruktur og produktionsfaciliteter. 

Overspændingsbeskyttelse forhøjer driftsikkerheden

For at forhøje driftsikkerheden skal ledere, der går ud af bygningen i første omgang lokaliseres og beskyttes. På figuren ses som eksempel elforsyning og datatransmission via PROFIBUS og industrelt Ethernet.

I forbindelse med elforsyningen skal man især være opmærksom på den eventuelle kortslutningsstrøm. De koordinerbare lynstrømsafledere DEHNbloc®Maxi (1) er testet med kortslutningsstrømme på indtil 100 kAeff. De er således ideelt egnede for industrielle anlæg. BLITZDUCTOR® XT (2) beskytter de informationstekniske indføringer, selv i tilfælde af direkte lynnedslag.

Potentialudligning

Det følgende gælder for SPS eller AS interfaces, sensorer/actuatorer og Ex barrierer: Der skal kompenseres for overspændinger og potentialudlignes for alle tilsluttede ledere.

Overspændingsbeskyttelse som VNH (9) , SPS Protector (10)  og DEHNrail (13)  klarer denne opgave på forsyningssiden. DEHNconnect (11) , DEHNpatch (3) , AS interface beskyttelsesmoduler (12) eller FS finbeskyttelsesadaptere (5) er i stand til at udligne overspændinger på datalinjer indenfor få mikrosekunder.

Når potentialudligningen og jordingssystemet knyttes tæt sammen, undgås overspændingsbetingede udfald og deraf følgende driftsudfald. En investering der betaler sig!

 


Mere information: